page-b
  • Three phase electronic energy meter(carrier, lora, gprs)

    Trefas elektronisk energimätare (bärare, lora, gprs)

    Tre-fas fyr-ledning / trefas tre-tråds energimätare antar en storskalig integrerad krets och använder ett högprecisionsenergimätchip. Dess bärarmodulens kommunikationsförmåga och tillförlitlighet har också nått en omfattande praktisk tillämpning. Den antar digital samplingsteknologi och SMT-process och är designad och tillverkad i enlighet med industriella användares faktiska strömförbrukning.