page-b
 • IC-kort förbetalt elförsäljningssystem Instruktion

  Del 1 : Allmänt program 1.Background Logistiksystemet är ett enormt ledningssystem. Hantering av elförbrukning i företag, sovsalar och lägenheter är en viktig del av den. Stjäler el, läcker elektricitet och överbelastar el i företag, sovsalar, ...
  Läs mer
 • Framtidsutsikterna för förbetalda elektriska energimätare

  Med den snabba samhällsutvecklingen har en produkt som kallas förbetald energimätare härledts, som inte bara effektivt minskar användarnas elräkningar i vissa regioner, utan också ger kraftsystemets bekvämlighet och samtidigt skyddar kraftsäkerheten bättre. Sedan, vad är ...
  Läs mer
 • energiförbrukning övervakning "hushållerska"

  Nu försöker företagen olika metoder för att optimera sin energiförbrukning och minska produktionskostnaderna. Till exempel använder traditionell krafthantering manuella metoder för att kopiera och lösa, vilket har problem som dålig konsistens, låg aktualitet och svårigheter i hanteringen. Hur kan realtid ...
  Läs mer