page-b
  • 3PHASE 4WIRE ENERGY METER

    3FAS 4WIRE ENERGY METER

    Detta antar flamskyddande icke-metalliskt skal, som är lätt i storlek och lätt att installera. den samlar in realtidsenergiindikationen för varje energimätare, daglig nollpunkt frusen energiindikering och mätaravläsning dagligen nollpunktsindikerad frusenergiindikering; fjärr och lokal inställning och läsningsprogram för frågeställningar.